نکته ها و پندها (بهداشت روانی)

1- به جای انتقاد کردن، بچه ها را تشویق کنید

2-نحوه ی لذت بردن از زندگی را هر روز به بچه های خود بیاموزید.

3-به خود احترام بگذارید.

4-با هر بچه یی برخورد خاص و ویژه یی داشته باشید.

5-اعمال کودک از خودش جداست.

6-توجه داشته باشید که به بچه ها فرصت دهید تا مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید و خود تصمیم گیرنده باشید.

7-عادت گله و شکایت را از سر بچه ها بیندازید.

8-مراقب باشید فرزندانتان را دست کم نگیرید.

9-از فرزندانتان نخواهید که همیشه در جست و جوی راه امن و مطمئن باشند.

10-از کودکان در زمان حال زیستن را بیاموزید.

11-بیش از حد فداکار نباشید و نقش قربانی را بازی نکنید.

12-انتقاد یا ترور شخصیت ممنوع!

13-لحظاتی را به خلوت خود اختصاص دهید.

14-با افراد خانواده تان طوری برخورد کنید که گویا آخرین دیدار شما با آنهاست.

15-با صدای بلند صحبت نکنید.

16-تفاوت های جنسیتی در زندگی زناشویی را نادیده نگیرید.

17-افکار منفی را خنثی کنید.

18-شنونده ی خوبی باشید و حالت تدافعی به خود نگیرید.

19-مچ گیری نکنید.

20-تا می توانید پاکیزه باشید.

21-همسر خودرا پذیرش کنید.

22-دچار خود شیفتگی نشوید.

23-با رفتار گستاخانه ی فرزندان مقابله کنید.

24-اگر فرزندانتان تکالیف درسی خود را انجام نمی دهند، با آنها ارتباطی قاطعانه برقرار کنید.

25-به جای انتقاد کردن، بچه ها را تشویق کنید.

26-نصیحت نکنید.

27-اجازه ندهید فرزندانتان ساعاتی را با خود خلوت کنند.

28-با فرزندان خود مشورت کنید.

29-زندگی بازی نیست.

30-هر چه را که برای خود نمی پسندید، برای همسر خود هم نپسندید.

31-برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده، همسر و فرزندان خود را قربانی نکنید.

32-با همسر خود ارتباط موثر ایجاد کنید.

33-به نزاع ها و بگومگوهای خانوادگی پایان بخشید.

34-نگران حضور دوستان فرزندتان در خانه خود نباشید.

35-نگران نباشید، محبت زیاد بچه ی زیر دو سال را لوس نمی کند.

36- با فرزندان خود طوری برخورد کنید که احساس کنند هم اکنون کامل و بی نقصند، نه اینکه در آینده به جایی خواهند رسید.

37 به بچه ها فرصت دهید خود را انسانی منحصر به فرد و ویژه ببینند.

38-اگر فرزندتان جیغ و داد به راه انداخت، قاطعانه با او برخورد کنید.

39-غرغر نکنید.

40-راه حل ارائه ندهید.