خدمات الکترونیک قوه قضاییه  
  سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی


  عدالت همراه


  خدمت جدید: احراز هویت برخط ثنا

  ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه

  سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی

  سامانه نوبت دهی محاکم قضایی

  اطلاع رسانی با رمز پرونده

  اطلاع رسانی برای اشخاص حقیقی

  استعلام وضعیت ثبت نام شخص در ثنا

  استعلام وضعیت کارشناس

  استعلام وضعیت وکیل

  استعلام مدرک قضایی

  استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک

  سامانه ملی آرای قضایی

  سامانه ثبت الكترونيكي صدور سند

  سامانه شناسنامه ملي اشخاص حقوقي كشور

  تصدیق اصالت اسناد و اوراق

  مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی (260) 1.52 MB دانلود
  مجازات شریک و معاون جرم (256) 1.47 MB دانلود
  مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم (81) 1.37 MB دانلود
  مبانی فقهی خیانت در امانت (245) 55.91 KB دانلود
  مجازات مصرف مشروبات الکلی (259) 1.48 MB دانلود
  محاربه و افساد فی الارض و مجازات آن (255) 1.53 MB دانلود
  مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدور (191) 1.49 MB دانلود
  مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال (262) 1.39 MB دانلود
  گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن (188) 1.59 MB دانلود
  قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدیان حمل کالا (90) 986.66 KB دانلود
  قسمتهای مشاع در آپارتمان و نحوه نگهداری آن (214) 65.22 KB دانلود
  قتل غیر عمد ناشی از رانندگی (38) 1.43 MB دانلود
  قرار‌های نهایی در دادسرا و حق اعتراض شاکی نسبت به آنها (92) 1.03 MB دانلود
  قیمومت و شرایط آن (17) 1.62 MB دانلود
  گذشت اولیای دم در قتل عمد (116) 903.34 KB دانلود
  قوانین و مقررات دوپینگ (273) 1.93 MB دانلود
  قیم نامه یا ابلاغ نامه سرپرستی (228) 1.48 MB دانلود
  سئوالاتی چند درباره مستثنیات دین (179) 1.90 MB دانلود
  سازش در دعاوی کیفری و مدنی (13) 2.39 MB دانلود
  رعایت حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر (149) 1.22 MB دانلود
  روابط حقوقی اشخاص در خصوص معاملات اتومبیل و نقش نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل (59) 2.68 MB دانلود
  سرقفلی اماکن تجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (168) 1.03 MB دانلود
  سرقفلی مغازه‌ها (123) 1.28 MB دانلود
  سازمان بورس (وظایف و اختیارات) (271) 87.03 KB دانلود
  سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن (42) 3.33 MB دانلود
  رضایت مجنی علیه در وقوع جرم - رضایت ورزشکار حادثه دیده (274) 1.36 MB دانلود
  دیه در ماه‌‌های حرام (143) 905.62 KB دانلود
  رأی غیابی در امور کیفری (91) 1.10 MB دانلود
  دستور موقت یا دادرسی فوری (45) 1,023.28 KB دانلود
  دیه (225) 3.41 MB دانلود
  ربا و مسائلی چند (148) 929.76 KB دانلود
  رشا و ارتشاء (41) 3.31 MB دانلود
  رانندگی بدون پروانه (144) 915.38 KB دانلود
  راهنمایی اعاده دادرسی (213) 135.49 KB دانلود
  ضمانت (67) 1.07 MB دانلود
  طرح دعوی از سوی اتباع خارجی در امور مدنی (103) 1.29 MB دانلود
  صلاحیت محلی در امور مدنی (100) 1.02 MB دانلود
  ضرب و جرح عمدی و شرکت در منازعه (49) 724.67 KB دانلود
  طلاق توافقی (251) 85.07 KB دانلود
  طلاق و مهریه (252) 74.04 KB دانلود
  طلاق به درخواست زن (227) 2.00 MB دانلود
  طلاق به درخواست شوهر (226) 1.21 MB دانلود
  شیوه‌‌های جلوگیری از فرار متهم (190) 1.51 MB دانلود
  سن ازدواج (239) 49.59 KB دانلود
  سکونت زوجین و اشتغال آنان (176) 1.33 MB دانلود
  سفته و نحوه مطالبه آن (224) 1.63 MB دانلود
  سقط جنین (187) 1.34 MB دانلود
  شروط ضمن عقد در ازدواج (19) 3.63 MB دانلود
  شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد (33) 6.60 MB دانلود
  شرایط پذیرش درخواست سقط جنین (153) 1.07 MB دانلود
  شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه (83) 1.16 MB دانلود
  نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربردی اراضی زراعی و باغها (72) 1.11 MB دانلود
  نیابت قضایی در امور مدنی (104) 3.25 MB دانلود
  نگاهی به حقوق ورزشی (264) 1.96 MB دانلود
  نکاتی در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی (146) 1.12 MB دانلود
  واسطه‌گری در معاملات ملکی (128) 1.56 MB دانلود
  ورزش از دیدگاه حقوق کیفری (265) 1.84 MB دانلود
  هبه (64) 1.02 MB دانلود
  هزینه شکایت و درخواست تعقیب کیفری (60) 1.30 MB دانلود
  نقل و انتقال چک (151) 2.08 MB دانلود
  نشوز در عقد ازدواج (244) 60.36 KB دانلود
  نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در قوه‌قضائیه (220) 1.45 MB دانلود
  نحوه وصول جزای نقدی از محکوم‌علیه (78) 1.31 MB دانلود
  نسب (28) 1.27 MB دانلود
  نقش مدیر عامل در شرکت‌‌های سهامی (129) 958.29 KB دانلود
  نقش هیأت منصفه در دعاوی کیفری (193) 1.26 MB دانلود
  نفقه فرزندان (134) 1.11 MB دانلود
  نفقه و چگونگی طرح دادخواست (20) 1.40 MB دانلود
  وکالت در دعاوی کیفری و مدنی (26) 3.94 MB دانلود
  کالای غیر استاندارد و خسارت ناشی از مصرف آن (162) 1.15 MB دانلود
  وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی (85) 2.84 MB دانلود
  وکالت بلاعزل (167) 1.06 MB دانلود
  کیفیت رسیدگی به آرای صادره از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور (99) 1.21 MB دانلود
  کیفیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌‌های عمومی جزایی در دادگاه تجدیدنظر (98) 1.00 MB دانلود
  کفالت در امور کیفری (70) 1.38 MB دانلود
  کلیاتی درباره غایب مفقود الاثر و نحوه تعیین امین برای دارایی ایشان (267) 63.67 KB دانلود
  وقف (27) 2.32 MB دانلود
  ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی (102) 1.05 MB دانلود
  وصیت (30) 3.42 MB دانلود
  ورشکستگی (29) 5.05 MB دانلود
  ورود به عنف منزل یا مسکن دیگری (147) 1.07 MB دانلود
  وضعیت حقوقی عقد موقت (204) 1.70 MB دانلود
  وظایف قانونی پزشکی و ارائه گزارش بیماریهای خاص (209) 1.29 MB دانلود
  وصیت به نفع جنین (240) 58.21 KB دانلود
  وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران (51) 4.50 MB دانلود
  معامله اموال غیر منقول (50) 1.75 MB دانلود
  معرفی دیوان عدالت اداری (236) 2.81 MB دانلود
  مستی و ارتکاب جرم (113) 825.33 KB دانلود
  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (106) 883.90 KB دانلود
  مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاری جلد 1 (195) 1.51 MB دانلود
  مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاری جلد 5 (197) 1.44 MB دانلود
  معرفی کمیسیون‌‌های شهرداری ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (80) 3.14 MB دانلود
  مقررات و قواعد اختاص اجاره اماکن تجاری جلد 2 (196) 1.99 MB دانلود
  مسئولیت کیفری (261) 1.68 MB دانلود
  مسئولیت اشخاص حقوقی در مورد چک بی‌محل (126) 829.51 KB دانلود
  مسئولیت پرداخت هزینه بازسازی صحنه تصادف با چه کسی است؟ (139) 925.86 KB دانلود
  محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند (140) 854.12 KB دانلود
  محیط زیست و آلودگی هوا (174) 1.84 MB دانلود
  مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس املاک (202) 2.05 MB دانلود
  مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از اموال و حیوانات (249) 54.40 KB دانلود
  مسئولیت پزشک نسبت به آسیب‌‌های ناشی از درمان (47) 1.10 MB دانلود
  مسئولیت مالک اتومبیل در تصادف (145) 1.24 MB دانلود
  نحوه اقامه دعوی در دادسرا (03) 1.65 MB دانلود
  نحوه تنظیم دادخواست (02) 2.03 MB دانلود
  نحوه اجرای احکام مدنی (01) مقدمات اجرا (73) 1.88 MB دانلود
  نحوه اجرای احکام کیفری (25) 1.44 MB دانلود
  نحوه رسیدگی به شکایت مولفان و مصنفان و هنرمندان و ضمانت اجرای قانون (207) 1.66 MB دانلود
  نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه (141) 2.88 MB دانلود
  نحوه رسیدگی به پرونده‌‌های کیفری در دادگاه‌‌های عمومی، جزایی و دادگاه کیفری استان (97) 990.13 KB دانلود
  نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی از آراء کیفری در دیوانعالی کشور (234) 1.52 MB دانلود
  نامگذاری افراد و نحوه تغییر آن (66) 1.07 MB دانلود
  منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا (62) 1.61 MB دانلود
  منشور حقوق گواه (61) 931.91 KB دانلود
  مقررات و قواعد اختصاصی اجاره اماکن تجاری (3) (247) 84.01 KB دانلود
  مقررات و قواعد اختصاصی اجاره اماکن تجاری (4) (233) 3.67 MB دانلود
  میراث زوج و زوجه (109) 997.51 KB دانلود
  میراث زوجه در قانون مدنی (238) 1.60 MB دانلود
  مهریه (31) 3.17 MB دانلود
  مهریه و وراثت در نکاح موقت (142) 1.04 MB دانلود
  امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن (118) 1.08 MB دانلود
  امین (53) 1.56 MB دانلود
  اقسام طلاق (189) 1.55 MB دانلود
  اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید (08) 1.92 MB دانلود
  انتقال مصدومان به مراکز درمانی (124) 830.65 KB دانلود
  انحصار وراثت (23) 1.41 MB دانلود
  انتقال عین مستأجره مطابق قانون سال 1356 (166) 1.06 MB دانلود
  انتقال مسکن یا ملک غیر بدون اجازه مالک (200) 2.41 MB دانلود
  اقامه دعوی کیفری (10) 1.71 MB دانلود
  اظهارنامه اولین اقدام قبل از طرح دعوی در دادگستری (217) 1.45 MB دانلود
  اعاده دادرسی در امور کیفری (95) 882.73 KB دانلود
  اشخاص حقیقی و نحوه اقامه دعوی (154) 1.97 MB دانلود
  اظهارنامه (01) 1.68 MB دانلود
  اعضاء هیأت اجرایی انتخابات و وظایف آنها (229) 1.98 MB دانلود
  افشای اسرار دیگران (115) 769.84 KB دانلود
  اعتبار چک مشروط ( 205) 1.32 MB دانلود
  اعسار (52) 1.06 MB دانلود
  بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (114) 1.04 MB دانلود
  بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه (172) 1.11 MB دانلود
  بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش (272) 2.03 MB دانلود
  بررسی وظایف مربیان ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی (266) 1.89 MB دانلود
  پرسش‌ها و پاسخهایی در ارتباط با گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق (178) 1.38 MB دانلود
  پرسشها و پاسخهایی در مورد طلاق (مفهوم، ماهیت حقوقی و سابقه تقنینی) (180) 2.51 MB دانلود
  بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث (219) 947.73 KB دانلود
  پرداخت دیه از بیت‌المال (137) 1.02 MB دانلود
  بدهکاری دولت به مردم و نحوه بازپرداخت آن (127) 1.17 MB دانلود
  اهدای جنین (218) 1.25 MB دانلود
  اکرا در عقد نکاح (242) 56.97 KB دانلود
  انحلال عقد ازدواج موقت (186) 1.52 MB دانلود
  انحلال نکاح (طلاق، فسخ، بذل مدت) (22) 1.54 MB دانلود
  بایدها و نباید‌های آپارتمان نشینی (35) 6.75 MB دانلود
  بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم‌الاداء) (203) 1.49 MB دانلود
  بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین (43) 976.55 KB دانلود
  بازداشت موقت در دادسرا (221) 1.59 MB دانلود
  آشنایی با مراجع اختصاصی (06) 2.45 MB دانلود
  آشنایی با معاملات دولتی (89) 1.13 MB دانلود
  آشنایی با دادسراها (04) 2.54 MB دانلود
  آشنایی با دادگاه‌های عمومی (05) 1.89 MB دانلود
  آشنایی با کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی (79) 2.02 MB دانلود
  آشنایی با کمیسیونهای مجلس (248) 1.99 MB دانلود
  آشنایی با مقررات و قواعد کلی اجاره مسکن و ملک (198) 2.23 MB دانلود
  آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور (230) 1.46 MB دانلود
  آشنایی با حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (110) 993.44 KB دانلود
  آشنایی با ارکان صلح (84) 1.00 MB دانلود
  آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری (55) 5.44 MB دانلود
  آثار طلاق (222) 2.44 MB دانلود
  آزادی مشروط (258) 1.53 MB دانلود
  آشنایی با تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات و نحوه رسیدگی به این تخلفات (54) 4.45 MB دانلود
  آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی (107) 905.94 KB دانلود
  آشنایی با املاک در رهن (132) 1.16 MB دانلود
  آشنایی با تخلفات اداری (231) 822.70 KB دانلود
  ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور (241) 67.42 KB دانلود
  ازدواج با زن طلاق گرفته: (مطلقه) (135) 964.35 KB دانلود
  اخذ گذرنامه برای کودک (235) 1.71 MB دانلود
  ارث (24) 6.46 MB دانلود
  استفاده تجاری از اماکن مسکونی (156) 3.36 MB دانلود
  استفاده غیر مجاز از آب، برق و... (117) 1.08 MB دانلود
  ازدواج مجدد و حقوق همسران (133) 898.28 KB دانلود
  استفاده از عناوین جعلی (119) 947.73 KB دانلود
  اختلاف کارگر و کارفرما (48) 1.43 MB دانلود
  ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن (157) 2.45 MB دانلود
  اثبات رابطه زوجیت در ازدواج موقت (243) 70.96 KB دانلود
  آشنایی در مورد معامله اتومبیل (105) 2.45 MB دانلود
  ابلاغ اخطاریه و رأی به وکیل در امور مدنی (160) 870.24 KB دانلود
  اجرای احکام مدنی (04) پرداخت محکوم به و هزینه‌‌های اجرایی (76) 987.22 KB دانلود
  اجرای احکام و اسناد خارجی (77) 938.59 KB دانلود
  اجاره غرفه ها و دکه ها از شهرداری و نحوه تخلیه آنها (246) 1.38 MB دانلود
  اجازه دادگاه برای ازدواج دختر (253) 1.42 MB دانلود
  حق کسب و پیشه بر مبنای قانون 1356 (164) 1.17 MB دانلود
  حقوق زندانی (108) 1.22 MB دانلود
  حق حضانت و ملاقات با طفل (223) 1.31 MB دانلود
  حق شریک در فروش ملک مشترک (206) 1.77 MB دانلود
  حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث (131) 1.04 MB دانلود
  حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا (86) 1.39 MB دانلود
  حقوق مالکیت معنوی (208) 2.57 MB دانلود
  حقوق مالی زن در نکاح دایم منقطع (184) 1.37 MB دانلود
  حق حضانت مادر نسبت به فرزند (136) 1.07 MB دانلود
  حدود اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه (158) 2.18 MB دانلود
  حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (63) 1.33 MB دانلود
  چک‌های صندوق قرض‌الحسنه (152) 2.50 MB دانلود
  حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتمانها (232) 2.59 MB دانلود
  حضانت طفل پس از فوت پدر (182) 1.39 MB دانلود
  حضور یا عدم حضور اصحاب دعوی در محاکمه‌‌های حقوقی (71) 1.16 MB دانلود
  حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان شورای اسلامی (46) 906.66 KB دانلود
  حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (69) 3.46 MB دانلود
  خودداری از کمک به مصدومین (44) 1.40 MB دانلود
  خیانت در امانت (40) 55.91 KB دانلود
  خصوصی سازی و مزایای آن (270) 109.55 KB دانلود
  خلع‌ید و قلع و قمع بنای غیر مجاز (170) 1.16 MB دانلود
  داوری در امور مدنی (12) 1.77 MB دانلود
  داوری در طلاق (183) 1.44 MB دانلود
  دانستنی‌‌های ازدواج (18) 5.15 MB دانلود
  دانستنیهای چک حقوقی و تکالیف دارنده چک بلامحل (216) 1.76 MB دانلود
  خرید، تحصیل و مخفی کردن مال مسروقه (120) 886.71 KB دانلود
  حقوق و مسئولیت مردان در خانواده (268) 84.31 KB دانلود
  حقوق و مسئولیت‌‌های صغیر ـ بالغ ـ رشید (82) 925.43 KB دانلود
  حقوق و تکالیف والدین و فرزندان (211) 1.21 MB دانلود
  حقوق و مسئولیت زنان در خانواده (269) 88.24 KB دانلود
  حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری (87) 1.03 MB دانلود
  حوادث ورزشی (112) 944.50 KB دانلود
  حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی (111) 891.64 KB دانلود
  حقوق و وظایف ضابطان دادگستری (88) 961.12 KB دانلود
  تعمیر اماکن استیجاری (122) 1.12 MB دانلود
  تقدیم دادخواست وشروع به رسیدگی در امور مدنی (161) 1,005.83 KB دانلود
  تعرض قانونی به آزادی‌‌های فردی (07) 2.11 MB دانلود
  تعلیق و اجرای مجازات و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (56) 1.12 MB دانلود
  تنظیم اجاره‌نامه و نحوه پرداخت اجاره‌بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال 1356 (165) 1.06 MB دانلود
  توقیف اموال منقول و غیر منقول (74) 2.11 MB دانلود
  تمدید اجاره اماکن تجاری (163) 944.91 KB دانلود
  تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی (65) 1.43 MB دانلود
  تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق (36) 1.17 MB دانلود
  تأمین در چکهای بلامحل و شرایط گواهی عدم پرداخت (237) 1.61 MB دانلود
  تأمین دلیل (09) 825.82 KB دانلود
  تأثیر رضایت و گذشت شاکی قبل و بعد از صدور حکم قطعی در خصوص صدور چکها (185) 1.40 MB دانلود
  تأثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی (68) 1.27 MB دانلود
  تحقیق از شاکی و متهم در دادسرا (93) 1.09 MB دانلود
  تحقیقات مقدماتی در دادسرا (96) 1.33 MB دانلود
  تأمین دلیل جهت تحویل کلید (250) 51.79 KB دانلود
  تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌‌های کیفری (94) 946.97 KB دانلود
  چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی (15) 2.50 MB دانلود
  چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی و نحوه تخلیه آنها (58) 2.60 MB دانلود
  چگونگی احتساب دیه در سال 1385 (34) 3.78 MB دانلود
  چگونگی انجام معاملات در بنگاه‌‌های مشاورین املاک (57) 2.90 MB دانلود
  چه کسانی می توانند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند (215) 1.49 MB دانلود
  چک و مسایل آن (14) 2.92 MB دانلود
  چگونگی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (16) 2.64 MB دانلود
  چگونگی و نحوه مطالبه خسارت ناشی از جرم (11) 3.55 MB دانلود
  جنون مرد و زن بعد از عقد (181) 1.69 MB دانلود
  جبران زیان‌های بدنی از طریق صندوق بیمه (173) 1.43 MB دانلود
  سامانه ثبت و سوءاستفاده از مقام اداری 1.49 MB دانلود
  سامانه جامع پاسخگویی به شکایات

  سامانه ارتباطات مردمی

  سامانه خدمات الکترونیک انتظامی


سامانه ساعد (بانک آرا صحیح )

 


  درگاه دادخواست الکترونیک