۱۱۰ضرب المثل حقوقی

۱- قانون سه روز پیرتر از دنیاست (استونی)

۲- قلم و جوهر بهترین شهودند (پرتقالی)

۳-  قضاوت باید گوش بزرگ و دست کوچک داشته باشد (المانی)

۴- حقیقت ، دختر زمان است (ایتالیایی)

۵- قانون غالبا دندان خود را نشان میدهد ولی گاز نمی گیرد (انگلیسی)

۶- حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

۷-حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

 ۸- حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

۹- قاضی که بی گناهی را محکوم سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

 ۱۰- حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است. (چینی)

۱۱- قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است(چینی)

۱۲- قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

 ۱۳- قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

۱۴- قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد(چک)

۱۵- قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 ۱۶- حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

۱۷- حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیایی)

۱۸- حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

 ۱۹- حق بالاتر از قانون است (روسی)

۲۰- قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 ۲۱- حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 ۲۲- حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

 ۲۳- حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

۲۴- حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

 ۲۵- حقیقت ، مهر خداست (عبری)

 ۲۶- حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

۲۷- حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

۲۸- اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

۲۹ـ انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

۳۰ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

۳۱ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

۳۲ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

۳۳ـ بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

۳۴ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

۳۵ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

۳۶- اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

۳۷ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

۳۸ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

۳۹ـ افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

۴۰ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

 ۴۱ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

۴۲ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

۴۳ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

۴۴ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

۴۵ـ چو بد کردی مشو ایمن ز افات که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

۴۶ـ حق با زور است (انگلیسی)

۴۷- هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

 ۴۸- اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

۴۹ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

 ۵۰- تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

۵۱ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

۵۲ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

۵۳ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

۵۴- عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

 ۵۵- دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

 ۵۶- دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

۵۷- شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

 ۵۸- دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

 ۵۹- دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

 ۶۰- شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

 ۶۱- صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

 ۶۲- دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

 ۶۳- عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

 ۶۴- فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

 ۶۵- عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

 ۶۶- دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

 ۶۷- دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

 ۶۸- عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

 ۶۹- وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

۷۰- دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

 ۷۱- عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

 ۷۲- دادگستری خیلی زیاد ، غالبا ستم خیلی زیاد است (فرانسوی)

 ۷۳- عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

 ۷۴- دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

 ۷۵- روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

 ۷۶- ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

 ۷۷- عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

 ۷۸- عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

۷۹- گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

۸۰- مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

۸۱- مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

۸۲ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

۸۳ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

۸۴ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

۸۵ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

۸۶ـ هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

۸۷ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

۸۸ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

۸۹ـ وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

۹۰- یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

۹۱ـ یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

۹۲ـ هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

۹۳ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

۹۴ـ وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

۹۵ـ وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

۹۶ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

۹۷ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

۹۸ـ هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

۹۹ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

۱۰۰ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

۱۰۱- مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

۱۰۲- وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

۱۰۳- وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

۱۰۴- وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

 ۱۰۵ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

۱۰۶ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

۱۰۷ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

۱۰۸ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

۱۰۹ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

۱۱۰ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)