علیرضا قسمتی   

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 تلفن:    09198504001          

ایمیل: Dr.Ghesmati@Vakilmodafeh.com

 

 

فریبرز نیک زاد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن:               22527832

 

 

روح اله سپهری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن:               22527832 

 

 

علیرضا پور

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن:                  22527832

 

 

حامد منفرد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن:               9099070445

 

 

  معصومه تمدن

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن: 9099070445