نشانی موسسه : بلوار امام موسی صدرنبش کوچه شماره 53 ساختمان وکلا پلاک 432

تلفن : 09198504001

 پست الکترونیکی : Dr.ghesmati@vakilmodafeh.com