از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس

از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد . . .

.

هستند  کسانی که روی شانه هایتان گریه میکنند

و وقتی شما گریه میکنید دیگر وجود ندارند

..

مهم نیست چه مدرکى دارید

مهم این است که چه درکى دارید . . .

..

از درد های کوچک است که آدم می نالد

وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی

..

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت

و اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد

طرح کرد و به زمان  شناساند و زنده نگه داشت!

..

به یک‏ جایی از زندگی که  رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد

باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد

از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی . . .

..

آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی خواهند مرد . . .

..

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

..

دکتر علی شریعتی :

به شهادت تاریخ میگویم هر گاه روزگار خواسته تفکر فاسدی را رسوا کند

به او قدرت مطلق داده است . . .

 

.جبران خلیل جبران

آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . . .

..

سخنی از ناپلئون

هرگز اشتباه نکن

اگر اشتباه کردی تکرار نکن

اگر تکرار کردی اعتراف نکن

اگر اعتراف کردی التماس نکن

اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن

.

بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که

نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد

نه شعور لازم برای خاموش ماندن

ژان دلابرویه

_

مهم نیست که چه اندازه می بخشیم

بلکه مهم این است که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد . . .

.

قصه عشقت را به بیگانگان نگو

چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .

..

اگر ۴ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۵ نفر باشید

کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید (( مادر )) است . . .

..

تولد و مرگ را درمانی نیست

مهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم . . .

.

وقتی که تمام شیرها پاکتی اند !

وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند !

وقتی که دوپینگ پهلوان می سازد !

ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند . . .

.

هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی میمیرند

ولی در عزایش گوسفندها سر میبرند