سؤال
اگر به تشخیص پزشکی قانونی اجرای حد، (جلد، قطع ید و ...) بر فرد بیمار یا سالمی که دچار ضعف شدید جسمانی است باعث مرگ یا ابتلای وی به بیماری یا تشدید آن می‌گردد، تکلیف چیست؟
پاسخ
اگر اجرای حد ضرر زائد بر اقتضای حد داشته باشد تأخیر می‌افتد و تشخیص آن با قاضی است اگرچه با اعتماد به نظر پزشک قانونی یا خبره عادل باشد.