هوالجمیل

دکترعلیرضا قسمتی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

نقش اعلامیه ها واسناد بین الملی در هماهنگ سازی فرهنگ ها

اعلامیه ها، قطعنامه ها، کنوانسیون ها و پروتکل هایی با هدف عمده شکل گیری ((دهکده های جهانی)) و هماهنگ سازی ارزش های اجتماعی، همخوان سازی راهبردهای ارتباطات بین المللی و مشابه سازی مقررات حقوقی ملل مختلف از طرف جامعه ملل از سال 1920تا 1945 میلادی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت آن از سال 1945 تاکنون و برخی مناطق جغرافیایی قاره های مختلف جهان و کشورهای هم پیمان، تدوین، تصویب و صادر شده که از جمله آن ها اعلامیه جهانی حقوقی بشر، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون های حقوق بشر، ایده ئولوژیکی یا منطقه ای و حقوق بشر دوستانه است که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف) اعلامیه حقوق بشر 1948

در مقدمه و 30 ماده اعلامیه حقوق بشر با عبارات گوناگون بر مساوی بودن حقوق انسانها بدون توجه به جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، محل ولادت یا هر موقعیت دیگری تأکید شده است.

این اعلامیه را طبق ماده 68 منشور ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی که از ارکان اصلی سازمان ملل متحد پس از بررسی های مفصل تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948رسانده که ایران نیز از امضاء کنندگان آن می باشد.

ب) کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعسض علیه زنان

این کنوانسیون که طبق تبصره 2ماده 28 آن حق شرط های مغایر با مفاد کنوانسیون را قابل پذیرش و موثر در الحاق به آن نمی داند تأکید می کند: کلیه رسوم و اعتقادات دینی که مغایر با مفاد کنوانسیون باشد باید لغو شود و دولت  های عضو کنوانسیون موظفند با معتقدات دینی و رسوم ملی که با مفاد کنوانسیون همخوانی ندارد مبارزه کنند.

این کنوانسیون پس از بررسی طولانی در سال 1979 به تصویب رسیده و برخی دولت های مسلمان که خواسته اند از قافله جهانی شدن عقب نمانند به آن ملحق گردیده اند ولی دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت مغایرت بسیاری از مواد آن با احکام دین مقدس اسلام تاکنون به آن ملحق نشده است.

ج) کنوانسیون حقوق کودک

این کنوانسیون، به حقوق کودک بعد از تولد پرداخته و ضوابطی برای رعایت حقوق کودک مقرر داشته که البته با توجه به اینکه در دین مقدس اسلام برای فرزند از بدو انعقاد نطفه، حقوق مقرر شده و سقط جنین حرام اعلام گردیده، حمایت از حقوق کودک در اسلام به مراتب از این کنوانسیون کامل تر و جامع تر است.

جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقو ق کودک در اسفند ماه 1372 ملحق شده که این کنوانسیون با توجه به ماده 9 قانون مدنی از قوانین داخلی کشور ایران محسوب می شود.

د) اعلامیه حقوق بشر سازمان کنفرانس اسلامی

در ماده اول اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است که:

((الف- ابناء بشر به طور کلی یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت بربرند و بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ بدن یازبان و یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی وغیره. ضمناً عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان می باشد.))

این جملات می رساند که جامعه اسلامی هماهنگ با جامعه جهانی تمام افراد بشر را یک خانواده می پندارد و بنابراین مفاد این اعلامیه با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از لحاظ تأکید برلزوم رعایت حقوق بشر هماهنگ است.

ه) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

این کنوانسیون در 4 نوامبر 1950 میلادی رم به امضاء رسید و از 3 سپتامبر 1953لازم الاجرا شد و ماده 2 تا 14 آن حقوق بشر و انواع آزادی ها را بر شمرده است.

و) کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر

در سال 1981 میلادی میثاق آفریقای حقوق بشر به امضای روسای این کشورها رسید.

ز) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

در سال 1969 توسط سازمان کشورهای آمریکایی این کنوانسیون به امضاء رسید و از سال 1971 لازم الاجرا شد.